Skåne Tranås - byns eget organ. Utkommer fyra gånger om året.

1912 bildades Tranås Ungdomsförening med ändamålet att:

"Verka för ungdomens i Tranås höjande i andligt, intellektuellt och fysiskt anseende genom att väcka och uppodla dess andliga intressen och bereda den tillfällen till bildande och sunda kroppsövningar."


Tranås Ungdomsförening, TUF är idag landets enda kvarvarande ungdomsförening, även om medelåldern är något högre nu drygt 100 år senare. Föreningen anordnade redan 1919 luciafest, då kantor Elsa Ekelund lär ha varit första kända Lucia på Österlen.

Åren 1944-1965 arrangerade föreningen blomsterfester som lockade upp till 20 000 personer till byn varje år. Traditionen återupptogs 1982 och sedan har blomsterfest arrangerats vart femte år. TUF firade sin 95 årsdag 24-26 aug 2007 med blomsterfesten "Linnés resa genom Sverige".  2012 fyllde Tranås Ungdomsförening 100 år och Blomsterfesten detta år blev något alldeles speciellt.

I Skåne Tranås bor idag ca 300 personer och föreningen har drygt 300 medlemmar. 

På initiativ av den dåvarande ordföranden Oscar Mårtensson inköpte föreningen 1951 Tranesgården,  korsvirkesgården mitt i byn vid Torget, som genom åren vårdats av föreningens medlemmar. I mitten av 80-talet kom också byns gamla vattenkvarn i föreningens ägo. Denna förvandlades till ett mycket populärt vandrarhem som mellan åren 1987 och 2019 drivits i samverkan med Svenska Turistföreningen (STF). Vid årsskiftet 2020 beslutade man att stå på egna ben. Ytterligare tre byggnader tillhör föreningens "portfölj" och ingår i det som idag är Munkamöllan Logi.


2011 inleddes LEADER-projektet "Skåne Tranås går vidare", en förstudie med syfte att hitta nya vägar för utveckling av byn till en ännu mer attraktiv plats för besökare, invånare, företagare och nyinflyttade året runt.  Ett antal år tidigare fanns ett enklare informationsblad  som hette just "Tranesbladet". Man beslutade att ta upp detta igen, men med ambitionen att inte bara förmedla kommande aktiviteter, utan även lyfta fram kulturhistoriska platser och händelser som byn med omnejd är så rik på.